วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลคำม่วง นายสายัณห์ ใจทาน สาธารณสุขอำเภอคำม่วง พร้อมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลคำม่วงและเครือข่ายบริการสุขภาพ
     อำเภอคำม่วง(คปสอ.คำม่วง)  ร่วมรับการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสีเขียว GREEN & CLEAN HOSPITAL สาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน   โดยคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
    ในสถานที่ทำงาน สสจ.กาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
     
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 16-03-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com