อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

    ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
      การบริการ

  • บริการตรวจรักษาโรคผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
  • บริการตรวจและรักษาโดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 

     เปิดบริการ

  • ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

     ทีมแพทย์และพยาบาล

     สถานที่ตั้ง

  • บริเวณอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลคำม่วง

      ติดต่อสอบถาม

  • สอบถามรายละเอียด ที่หมายเลข 0-4387-9131 ,0-4387-9059 ต่อ 104
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0-4289-2398 หรือ 1669

                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูล จากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลคำม่วง    
Update by IT khammuang hospital All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 2010-11-5 
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th