งานผู้ป่วยนอก
                 

ตรวจโรคทั่วไป
    
      ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

  • ห้องตรวจและให้การรักษา อาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 4 ห้อง
  • ห้องตรวจและให้การรักษา ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 ห้อง

      การบริการ

  • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

      เปิดบริการ

  • จันทร์ - ศุกร์ ในเวลา   08.30 - 16.30  น.
  • นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน                 

      สถานที่ตั้ง

  • บริเวณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคำม่วง

      ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียด ที่หมายเลข 0-4387-9131 ,0-4387-9059 ต่อ 106

      
                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูล จากงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคำม่วง    
Update by (IT) khammuang hospital All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 2010-11-5 
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th