อัตรากำลัง    
บุคลากร
จำนวน
GIS
ไม่เพียงพอ
แพทย์
4
7.5 ( 1:10,000 )
2
ทันตแพทย์
2
5.56
3.56
เภสัชกร
6
4.6

 

พยาบาลวิชาชีพ
48
46.4
2.4
นักวิชาการสาธารณสุข
2
-
-
จพ.ทันตสาธารณสุข
3
-
-
จพ.เภสัชกรรมชุมชน
4
-
-
อื่นๆ
84
-
-
รวม
154
-
-


                                                                                                                                                                                                                                  
ข้อมูล จากงานธุรการ โรงพยาบาลคำม่วง     
Update by IT khammuang hospital All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 2011-1-4
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th