ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2567
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
มีรายการจอง
 
2 3 4 5
มีรายการจอง
 
6
วันจักรี
7 8 9
มีรายการจอง
 
10 11
มีรายการจอง
 
12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17 18
มีรายการจอง
 
19 20
21 22 23 24 25
มีรายการจอง
 
26 27
28 29 30
มีรายการจอง
 
       

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ26/03/2567 เวลา 10:15:16
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมทีม HRD
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 08:26:07
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายขจรศักดิ์ พันธ์ชัย   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ปบมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ28/03/2567 เวลา 08:49:51
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนฤชล เชยชมศรี   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมคปสอ.คำม่วง
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 12:05:25
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 67 เวลา 14:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกลักษณ์ รัตนเมือง   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม เตรียมความพร้อม Health Rider
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 16:22:42
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานอุบัตเหตุฉุกเฉิน -   สำหรับแผนก งานอุบัติหตุฉุกเฉิน
วาระการประชุม ซ้อมแผนสาธารณภัยอุบัติเหตุหมู่
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ10/04/2567 เวลา 11:41:44
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกลักษณ์ รัตนเมือง   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุม rider
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ09/04/2567 เวลา 09:26:21
วันที่ใช้ห้อง 18 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายขจรศักดิ์ พันธ์ชัย   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมMOUประเด็นสุขภาพชุมชน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 11:37:57
วันที่ใช้ห้อง 25 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายขจรศักดิ์ พันธ์ชัย   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อบรมส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมการใช้คูู่มือเฝ้าระวัง/ประเมินพัฒมนาการในเด็ก 0-5 ปี DSPM
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 15:47:23
วันที่ใช้ห้อง 30 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกลักษณ์ รัตนเมือง   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินรับรองมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 9 รายการ