รายละเอียดห้องประชุม

ห้องผ่าตัด

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารผู้ป่วยนอก

แสดง

ห้องศูนย์การเรียนรู้

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ โรงพยาบาลคำม่วง

แสดง

ห้องศูนย์คุณภาพ

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ โรงพยาบาลคำม่วง

แสดง

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ โรงพยาบาลคำม่วง

แสดง

ห้องแพรวแพรวา

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ โรงพยาบาลคำม่วง

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 5 รายการ