HOME

เกี่ยวกับเรา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์-พันธกิจ 
   ปรัชญา-ค่านิยม
   ประเด็นยุทธศาสตร์
   เป้าประสงค์
   โครงสร้างองค์กร
 
กฏกระทรวงสาธารณสุข
    แบ่งส่วนราชการ

บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   อัตรากำลัง

หน่วยบริการ
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มงานการพยาบาล
  งานทันตสาธารณสุข
  งานเภสัชกรรม
  งานประกันสุขภาพ
   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
ลิงค์หน่วยงานราชการ
   อำเภอคำม่วง
   สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
   สาธารณสุขอำเภอคำม่วง
   สาธารณสุขอำเภอสามชัย
   

ระบบงานออนไลน์


Link Goverment

<<< รับผิดชอบ มอบคุณค่า สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ชุมชน
....

ภาพข่าวกิจกรรม


     
  
"สดชื่น สงกรานต์ สืบสานตำนานไทย"
วันที่ 10 เมษายน 2561 โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกับ
คปสอ.คำม่วง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ไทย
การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดง
รำวงสงกรานต์ของคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมการละเล่นต่างๆ
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ในชื่องาน โครงการสุขจากงาน
บันดาลใจ ตามรอยพ่อ คปสอ.คำม่วง ปี 2561"สดชื่น
สงกรานต์ สืบสานตำนานไทย"...


โครงการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอคำม่วง

วันที่ 3 และ4 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา
โรงพยาบาลคำม่วง คปสอ.คำม่วง จัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอคำม่วง ปีงบประมาณ
2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องปรามการ...


 
  
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลดโรค
ลดภัยสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย สุขภาพดีด้วยวิถี
ไทคำม่วง
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา
โรงพยาบาลคำม่วง คปสอ.คำม่วง จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการลดโรค ลดภัยสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย
สุขภาพดีด้วยวิถีไทคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2561...

 
ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2561
 เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2561 ทีมแพทย์พยาบาล
โรงพยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทำการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2561 โดยจำลองเหตุการณ์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ จะทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...


 
                 
                      
งานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561 อำเภอคำม่วง
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ
สวนหลวง ร9 เทศบาลตำบลคำม่วง คปสอ.คำม่วงร่วมกับ
ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
อำเภอคำม่วง จัดกิจกรรมสัมพันธ์...
รับการเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน
โรงพยาบาลสีเขียว
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้
โรงพยาบาลคำม่วง นายสายัณห์ ใจทาน สาธารณสุขอำเภอคำม่วง
พร้อมคณะกรรมการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลคำม่วง
และคปสอ.คำม่วง ร่วมรับการเยี่ยมติดตาม
การดำเนินงานโรงพยาบาลสีเขียว...


 รวมภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด อ่านต่อ...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่แจ้ง                          รายละเอียด

25-08-2560    ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิ์การโรงพยาบาลคำม่วง..อ่านต่อ
24-02-2560    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ระเบียบปฏิบัติ..อ่านต่อ
20-02-2560    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
20-02-2560    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
31-01-2560    ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
13-01-2560    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
30-11-2559    ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.คำม่วง ..อ่านต่อ
30-11-2559    ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
28-11-2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.คำม่วง ตำแหน่ง..อ่านต่อ
28-11-2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.สามชัย ตำแหน่ง..อ่านต่อ
10-11-2559    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รพ.สามชัย) ตำแหน่ง...อ่านต่อ
04-11-2559    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง...อ่านต่อ
29-08-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..อ่านต่อ
04-08-2559     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..อ่านต่อ
03-06-2559     ขอเชิญประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก วันจันทร์ที่ 6 ...อ่านต่อ
01-06-2559     แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2559..อ่านต่อ
  

15-01-2561     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
08-01-2561     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ร่าง) 
08-05-2560     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาลฉุกเฉิน 
19-04-2560     ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

09-03-2560     ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 
27-07-2559     คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ...อ่านต่อ
18-06-2558     ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ..อ่านต่อ
27-05-2558     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
27-05-2558     เอกสาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ
10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ 

19-03-2558     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องแยกโรค...อ่านต่อ
03-03-2558     เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
03-03-2558     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ

 วันที่แจ้ง                            รายละเอียด
 

30-04-2559     เอกสารการประเมินผล รอบที่ 1 ปี 2559..อ่านต่อ
02-03-2559     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล ..อ่านต่อ
24-02-2559     ประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว..อ่านต่อ
24-02-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว..อ่านต่อ
14-02-2559     นำเสนอรับการนิเทศงาน1-59..อ่านต่อ
18-02-2559     รับประเมินNCD สสจ.180259 ..อ่านต่อ
18-02-2559     เครื่องมือประเมิน_ฉบับปรับปรุง100259 ..อ่านต่อ
18-02-2559     กรอบประเมิน2559_ปรับ131158..อ่านต่อ .
14-02-2559     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว..อ่านต่อ
27-10-2558     แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ อำเภอคำม่วง..อ่านต่อ
14-09-2558     แบบฟอร์มสรุปผลงาน ปี2558 และจัดทำแผน ปี2559 ..อ่านต่อ
13-07-2558     แจ้งแนวทางการออกให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี2558 ..อ่านต่อ
25-04-2557     แจ้งโอนเงินจัดสรร Fixed Cost
11-02-2557     การสำรวจเครื่องมือแพทย์และกำหนดแผนขอเพิ่ม แบบสำรวจรายงานการเก็บและการใช้เครื่องมือแพทย์
31-03-2557     วีดีทัศน์เผยแพร่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
14-03-2557     สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7ประชาสัมพันธ์โครงการ"เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ"

 
  โปรแกรม/ดาวน์โหลด  


  Download Program RM-KMH  32/64 bitดาวน์โหลดที่นี้ 
  Download Program ClinicMINI 32bit  64bit
  Download Program TBKmh 32bit  64bit
  Download Program ReportMINI 32bit  /  64bit

   ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   รายละเอียดจากเว็บไซต์ Click เลย 
 


  ปักหมุด


   แบบประเมินคำม่วงส่งจังหวัดรอบ1-60
   ประชุมทีมประเมิน310760_ปรับเพิ่มเติม
   สรุปผลคำม่วง1-60
   แบบฟอร์มสรุปผลงาน ปี 2559 และจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2560
   แบบฟอร์มการสรุปผลงานและจัดทำแผน ปี 2557
   แบบฟอร์ม งบลงทุน
   สรุปแบบรายงานประจำปี
   ICD 10 TM Online
   เอกสารประเมินSAT อำเภอรอบที่ 1
   คู่มือเฝ้าระวังเหตุการณ์ และควบคุมโรคระบาดในชุมชน (PHER)
   เรียนรู้เรื่องวัคซีน
   แหล่งข้อมูลสุขภาพ
   วีดีโอการช่วยคลอดมาตรฐาน
   วีดีทัศน์ นำเสนอโรงพยาบาลคำม่วง
 รวม CPG โรงพยาบาลคำม่วง ใหม่ล่าสุด
   ค้นหารหัสสถานพยาบาล (หน่วยงาน)
   รูปแบบ Power Point โรงพยาบาลคำม่วง. .


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2556
ลิงค์ดีดี
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
บันเทิง / เอนเตอร์เทน
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
 
websurin.net

 


โรงพยาบาลคำม่วง 
ตั้งอยู่ที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร 043-879131   E-mail ผู้ดูแลระบบ rpp.w1980@gmail.com


Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017