Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     จัดซื้อ-จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ตรวจติดตามการผ่าตัดต้อกระจกตา daffy 10 อ่าน.
2 อบรมสร้างความรอบรู้ และออกให้บริการสุขภาพเชิงรุก daffy 10 อ่าน.
3 ประชุมวิชาการ การใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค daffy 10 อ่าน.
4 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการประเมินคัดกรองช่องปาก daffy 11 อ่าน.
5 คปสอ.คำม่วง ประชุม NCD daffy 13 อ่าน.
6 พระครูถาวรสมณวัตร มอบอาหาร ตู้เติมรัก ปันสุข daffy 79 อ่าน.
7 KICK OFF ตู้เติมรัก ปันสุข daffy 65 อ่าน.
8 อมรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ daffy 74 อ่าน.
9 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล daffy 63 อ่าน.
10 อมรมเชิงปฏิบัติการ daffy 59 อ่าน.
11 ออกหน่วยปฐมพยาบาล daffy 54 อ่าน.
12 เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา daffy 47 อ่าน.
13 หลวงปูประยนต์ ปัญญาวโร daffy 55 อ่าน.
14 ตรวจคัดกรองสายตา daffy 22 อ่าน.
15 NO GIFT POLICY 2567 daffy 6762 อ่าน.
16 รับมอบเงินบริจาค apple 311 อ่าน.
17 ทำกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ apple 345 อ่าน.
18 ตรวจเยี่ยมค้นหาและป้องกันแก้ไขความเสี่ยง apple 250 อ่าน.
19 ประชุมวางแผนสอบสวนโรค apple 157 อ่าน.
20 รับเยี่ยมการดำเนินการจัดตั้งสถานบำบัด apple 126 อ่าน.
21 ออกหน่วยคัดกรองวัณโรค apple 137 อ่าน.
22 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ha apple 152 อ่าน.
23 รับประเมินการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital apple 166 อ่าน.
24 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน apple 277 อ่าน.
25 NO GIFT POLICY apple 289 อ่าน.
26 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ apple 269 อ่าน.
27 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต apple 273 อ่าน.
28 กิจกรรมจิตอาสา วันมหิดล ปี 2565 apple 265 อ่าน.
29 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต apple 276 อ่าน.
30 กิจกรรม ชม แชร์ เชียร์ ปีที่6 apple 280 อ่าน.
31 รับประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพ apple 282 อ่าน.
32 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ apple 226 อ่าน.
33 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ apple 300 อ่าน.
34 เปิดโครงการผู้สูงวัย apple 258 อ่าน.
35 โครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก apple 297 อ่าน.
36 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล apple 242 อ่าน.
37 พิธีถวายพระพรชัยมงคล apple 276 อ่าน.
38 รับมอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง (หมอสามล้อ) apple 261 อ่าน.
39 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมงคล apple 254 อ่าน.
40 พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวช apple 271 อ่าน.
41 รับประเมินคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด apple 317 อ่าน.
42 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. apple 340 อ่าน.
43 ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเด็ก apple 464 อ่าน.
44 NO GIFT POLICY apple 63412 อ่าน.
45 4 พระราชกรณียากิจที่โดเด่นในหลวงรัชกาลที่ 9 daffy 477 อ่าน.
46 . apple 452 อ่าน.
47 โรงพยาบาลคำม่วง ขอขอบคุณ ผู้มีจิตเมตตามอบเครื่องผลิตออกซิเจน apple 427 อ่าน.
48 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มนักเรียน apple 488 อ่าน.
49 ร่วมฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส เนื่องในวันมหิดล apple 510 อ่าน.
50 ฉีดวัคซีนพระราชทาน apple 554 อ่าน.
51 รับมอบของบริจาค จาก กฟผ. apple 485 อ่าน.
52 รายนามผู้บริจาค apple 588 อ่าน.
53 ตรวจเชิงรุกCOVID-19 apple 566 อ่าน.
54 พระครูถาวรสมณวัตร มอบเงินบริจาคให้ รพ.คำม่วง apple 527 อ่าน.
55 ตรวจเชิงรุกCOVID-19 apple 568 อ่าน.
56 ฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกา 2 กลุ่มเสียง apple 569 อ่าน.
57 ตรวจเชิงรุก Covid-19 apple 626 อ่าน.
58 พระอาจารย์ธีทัต ธัมมิโก มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 520 อ่าน.
59 ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 apple 568 อ่าน.
60 ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปี กลุ่มเสี่ยง 7กลุ่มโรค apple 504 อ่าน.
61 ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 apple 516 อ่าน.
62 ประกาศ แจ้งวันฉีดวัคซีน apple 557 อ่าน.
63 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 apple 574 อ่าน.
64 ได้รับบริจาคชุด PPE จำนวน 4 ชุด apple 532 อ่าน.
65 ได้รับบริจาค แอลกอฮอล์ เจล จากบริษัทคาร์มาร์ท จำกัด apple 445 อ่าน.
66 รับของบริจาค จากทางกลุ่มเพื่อนคำม่วงขาวแดง รุ่น 43 apple 550 อ่าน.
67 นายอำเภอคำม่วง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 apple 584 อ่าน.
68 รับมอบของบริจาคจาก ธ.ก.ส. daffy 544 อ่าน.
69 รับบริจาคนมถั่วเหลือง ซังซัง จากบริษัทแลคตาซอย จำกัด apple 435 อ่าน.
70 ร่วมยินดีกับ อสม.เอมอร ชนะบุตร อสม.ดีเด่นระดับชาติ apple 827 อ่าน.
71 กิจกรรม โครงการอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(อสบ.) apple 605 อ่าน.
72 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 apple 703 อ่าน.
73 กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 apple 559 อ่าน.
74 ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช apple 2466 อ่าน.
75 รายนามผู้บริจาค รวมน้ำใจ ช่วยหมอ สู้ COVID-19 apple 958425 อ่าน.
76 ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง ขอความร่วมมือ งดเยี่ยม apple 754 อ่าน.
77 ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง งดให้บริการ นวด อบ ประคบฯ apple 839 อ่าน.
78 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ประจำปี 2563 apple 725 อ่าน.
79 รับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ GREEN&CLEAN Hospital apple 783 อ่าน.
80 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ tom_it 1050 อ่าน.
81 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โรงพยาบาลคำม่วง คัพ ครั้งที่ 3 tom_it 771 อ่าน.
82 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา tom_it 687 อ่าน.
83 มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการวิ่งด้วยรักฮักแพงแบ่งปัน ครั้งที่ 1 tom_it 771 อ่าน.
84 สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7ตรวจเยี่ยม คปสอ.คำม่วง tom_it 830 อ่าน.
85 โรงพยาบาลรับมอบเตียงผู้ป่วย 4 เตียง tom_it 1203 อ่าน.
86 อบรมนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยประจำปี 2562 tom_it 1102 อ่าน.
87 เตรียมถุงผ้า มาใส่ยาด้วยนะคะ เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 tom_it 851 อ่าน.
88 อุ่นไอรับ คลายความหนาว tom_it 819 อ่าน.
89 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล tom_it 844 อ่าน.
90 ทำบุญโรงพยาบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ tom_it 948 อ่าน.
91 เยี่ยมสำรวจการรับรองกระบวนการคุณภาพ tom_it 2272 อ่าน.
92 โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง tom_it 1199 อ่าน.
93 ท่านนายกรัฐมนตรี ลงเยี่ยมพื้นที่ อำเภอคำม่วง tom_it 1035 อ่าน.
94 กิจกรรมธรรมะประจำเดือน tom_it 2337 อ่าน.
95 ประเมินสุขภาพทางการเงิน tom_it 891 อ่าน.
96 เริ่มเเล้ว แผนปฏิบัติงานวัณโรค ปี 2561 tom_it 974 อ่าน.
97 หน่วยแพทย์อาสา โรงพยาบาลคำม่วง tom_it 977 อ่าน.
98 ซ้อมใหญ่เตรียมความพร้อม tom_it 1142 อ่าน.
99 พลังจิตอาสา อำเภอคำม่วง tom_it 962 อ่าน.
100 ร่วมพิธีถวายสักการะวันปิยมหาราช tom_it 1366 อ่าน.
101 ร่วมปลูกต้นดาวเรือง tom_it 916 อ่าน.
102 อบรมจิตอาสาทางการแพทย์ tom_it 1670 อ่าน.
103 มาเเล้วเครื่องมือวัดความสุข ด้วยตัวเอง tom_it 956 อ่าน.
104 จทน.สาธารณสุข คำม่วง-สามชัยร่วมรับ ผู้ตรวจราชการ นายวิชัย ผิวเงิน 1112 อ่าน.
105 รับประเมิน มาตรฐานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 1002 อ่าน.
106 กิจกรรม OD ประจำปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 961 อ่าน.
107 ตอบรับนโยบายนายกรัฐมนตรี นายวิชัย ผิวเงิน 918 อ่าน.
108 เริ่มแล้ว SKT @โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน 956 อ่าน.
109 รับประเมิน NCD คุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 921 อ่าน.
110 NCD คุณภาพ โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน 992 อ่าน.
111 เทศกาลสงกรานต์ 2559 มาแววว.. นายวิชัย ผิวเงิน 873 อ่าน.
112 ซ้อมแผน อุบัติเหตุ! นายวิชัย ผิวเงิน 879 อ่าน.
113 วันอนามัยโลก นายวิชัย ผิวเงิน 881 อ่าน.
114 Big Cleaning Day59 นายวิชัย ผิวเงิน 851 อ่าน.
115 ประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี นายวิชัย ผิวเงิน 972 อ่าน.
116 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว นายวิชัย ผิวเงิน 992 อ่าน.
117 แจ้งแนวทางการออกให้บริการฉีดวัคซีน นายวิชัย ผิวเงิน 950 อ่าน.
sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort tuzla escort bagcilar escort beykoz escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort sex shop sex shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop